4166am金沙_3833金沙官网线路『欢迎登录』

代表性论文

1. Integrative Proteomic Characterization of Human Lung Adenocarcinoma.


Jun-Yu Xu, Chunchao Zhang, Xiang Wang, Linhui Zhai,  Yiming Ma, Yousheng Mao, Kun Qian,Changqing Sun, Zhiwei Liu, Shangwen Jiang, Minghui Wang, Lin Feng, Lei Zhao, Ping Liu, Bo Wang, Xin Zhao, Hui Xie, Xiaoyun Yang, Liyuan Zhao, Yafei Chang, Jingya Jia, Xijun Wang, Yimin Zhang, Yaru Wang, Yikun Yang, Zhixiang Wu, Longhai Yang, Bin Liu, Teng Zhao, Shengguo Ren, Aihua Sun, Yang Zhao, Wantao Ying, Fei Wang, Guangshun Wang, Yi Zhang, Shujun Cheng, Jun Qin, Xiaohong Qian, Yi Wang, Jing Li, Fuchu He, Ting Xiao, and Minjia TanCell 2020,182,245–261


2. Formation and functionalization of membraneless compartments inEscherichia coli.

Wei, Shao-Peng; Qian, Zhi-Gang; Hu, Chun-Fei; Pan, Fang; Chen, Meng-Ting; Lee, Sang Yup; Xia, Xiao-Xia.

Nature Chemical Biology, 2020, 16(10): 1143-1148.